Dlaczego warto się ubezpieczyć przed wyjazdem na narty?

Porady i informacje

Narciarstwo to przyjemny, ale jednocześnie bardzo urazowy sport. O wypadek na stoku nie jest trudno. Osoby, które lubią w taki właśnie sposób spędzać zimowy urlop powinny zabezpieczyć się przed skutkami wypadku na stoku. Jaką polisę powinni wykupić?

Miejsce pobytu

Dlaczego warto się ubezpieczyć przed wyjazdem na narty?

Osoby, które zdecydują się na kupno ubezpieczenia przed wyjazdem na narty powinny przede wszystkim wziąć pod uwagę kierunek swojego wyjazdu. W przypadku wyjazdu na narty do jednego z alpejskich kurortów konieczne jest wykupienie ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą. Dobre ubezpieczenie kosztów leczenia powinno obejmować nie tylko zwrot kosztów związanych z leczeniem, ale także zwrot kosztów akcji poszukiwawczej i ratowniczej oraz zwrot kosztów transportu medycznego. W przypadku wyjazdu na narty do polskich kurortów, ubezpieczenie to nie jest konieczne. Wszystkie osoby ubezpieczone mogą w razie problemów zdrowotnych udać się do dowolnej przychodni, a pomoc ratowników górskich udzielana jest bezpłatnie.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Kolizje między narciarzami nie należą na stoku do wyjątkowo rzadkich sytuacji. Warto pamiętać o tym, że osoba poszkodowana ma prawo domagać się odszkodowania od sprawcy kolizji zarówno w sytuacji, gdy dozna urazu, jak również za zniszczony sprzęt narciarski. Wysokość odszkodowania, którego mogą domagać się osoby poszkodowane na stoku w Austrii czy we Włoszech, może być bardzo wysoka. Przed tymi kosztami chroni właśnie polisa od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Polisa NNW chroni samego narciarza w sytuacji, gdy dozna on uszczerbku na zdrowiu. Polisa NNW opiewa na stałą kwotę; jeśli odszkodowanie za doznany uraz ma być na przyzwoitym poziomie, to suma ubezpieczenia nie powinna być zbyt niska. Suma ubezpieczenia jest bowiem mnożona przez ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Niskie odszkodowanie nie będzie w stanie pokryć kosztów ewentualnej rehabilitacji.

Ubezpieczenie na narty to naprawdę dobry wybór, szczególnie podczas zagranicznych wyjazdów.

Artykuły, które mogą Cię zaciekawić: