Dobre ubezpieczenie na wakacje: dlaczego warto je mieć?

Porady i informacje

Za granicą spędza urlop coraz więcej osób w naszym kraju. Nie wszyscy jednak decydują się ubezpieczyć czy dopłacić niewielką sumę do polisy, którą zapewnia biuro podróży. O czym trzeba pamiętać przed wyjazdem na urlop za granicę?

Co gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Dobre ubezpieczenie na wakacje: dlaczego warto je mieć?

Z reguły karta EKUZ pokrywa tylko 80 procent kosztów leczenia na wyjeździe. NFZ zwraca tylko za koszty leczenia w państwowych placówkach służby zdrowia. EKUZ działa tylko w krajach należących do Unii Europejskiej. Nie pokrywa kosztów ratownictwa ani transportu medycznego do Polski. Różnicę może pokryć tylko prywatnie wykupione ubezpieczenie kosztów leczenia.

Ubezpieczenie z biura podróży: co zapewnia?

Ubezpieczenia, które dołączają do wycieczek czy wczasów biura podróży najczęściej nie obejmują chorób przewlekłych. Osoby, które na takie schorzenia chorują powinny przed wyjazdem sprawdzić zakres ubezpieczenia i upewnić się, czy obejmuje ona następstwa zdiagnozowanych chorób przewlekłych jak na przykład choroby układu krążenia, padaczka, cukrzyca, nadciśnienie, astma. Pamiętajmy, że jeżeli w następstwie nasilenia się objawów choroby przewlekłej zdiagnozowanej przed wyjazdem konieczna będzie hospitalizacja, a w ubezpieczeniu zapewnionym przez biuro podróży takie ryzyko nie zostanie uwzględnione, towarzystwo ubezpieczeniowe nie zwróci kosztów leczenia. Dlatego, jeśli polisa z biura podróży takich zdarzeń nie uwzględnia, koniecznie powinniśmy dokupić indywidualną polisę.

Dla aktywnych

O dokupieniu indywidualnego ubezpieczenia powinny pomyśleć osoby, które na urlopie zamierzają uprawiać sporty. Ubezpieczenie od organizatora wyjazdu może nie obejmować ryzyka związanego ze sportem, który uprawiamy. Do tego warto pamiętać, że uprawiany przez nas sport może zostać zakwalifikowany nie jako amatorski, ale podwyższonego ryzyka. Klasyfikacja zależna jest tylko od indywidualnej decyzji podejmowanej przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe oddzielnie. W przypadku sportu podwyższonego ryzyka, składka będzie wyższa.

Artykuły, które mogą Cię zaciekawić:

Dodaj komentarz