Redakcja

Jakie są rodzaje ubezpieczeń samochodowych?

Właściciele samochodów mają do wyboru kilka różnych rodzajów ubezpieczeń. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, wszyscy właściciele samochodów, które są zarejestrowane, muszą wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jakie jeszcze polisy mogą kupić?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jakie są rodzaje ubezpieczeń samochodowych?

Jest to jedyne ubezpieczenie, które kierowcy muszą posiadać; zakres tego ubezpieczenia jest regulowany przepisami prawa, a więc nie ma znaczenia w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym zostanie wykupione. Polisa OC chroni właściciela samochodu przed finansowymi skutkami, które poniósłby wyrządzając szkodę osobom trzecim w związku z ruchem swojego pojazdu. Polisa OC jest ważna 12 miesięcy. W przypadku pierwszego ubezpieczenia musi zostać wykupiona najpóźniej w dniu, w którym samochód został zarejestrowany.

Ubezpieczenie Autocasco

AC należy do dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczenie to wykupują kierowcy, którzy chcą zabezpieczyć się przed poniesieniem finansowej straty na wypadek kradzieży samochodu lub jego elementów. Zakres polisy AC może być bardzo różny; można je rozszerzyć na o znacznie większą liczbę ryzyk. Oczywiście ubezpieczenie obejmujące więcej ryzyk będzie droższe.

Ubezpieczenie Assistance

To ubezpieczenie, które umożliwia otrzymanie pomocy w bardzo różnych sytuacjach, które mogą przytrafić się na drodze. Polisa Assistance może zapewniać nie tylko usługę holowania, ale także na  przykład pomoc na wypadek, gdy zaginą kluczyki od auta. Zakres ubezpieczenia Assistance może gwarantować także pomoc tłumacza w czasie wyjazdu zagranicznego. Ubezpieczenie Assistance może swoim zakresem działania obejmować tylko terytorium Polski, ale może też działać poza krajem – trzeba o to dopytać. Towarzystwa ubezpieczeniowe dołączają dzisiaj ubezpieczenie Assistance do obowiązkowej polisy od odpowiedzialności cywilnej. Oczywiście zakres ochrony, którą zapewnia dołączona gratis polisa jest wąski; w przypadku holowania limit kilometrów będzie raczej niewielki.

Artykuły, które mogą Cię zaciekawić:

Dodaj komentarz