Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy na życie?

Porady i informacje

Każda osoba, która decyduje się ubezpieczyć na życie, powinna mieć świadomość, że jest mnóstwo sytuacji, w których towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty należnego odszkodowania. Pełny katalog tych sytuacji zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. U poszczególnych ubezpieczycieli mogą się one różnić, są jednak i takie, które stosują wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe.  Warto je poznać przed sfinalizowaniem umowy. Pozwoli to uniknąć ewentualnego rozczarowania.

Zatajenie informacji, które wpływają na ryzyko ubezpieczeniowe

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy na życie?

Jest to poważne wykroczenie dla każdego towarzystwa ubezpieczeniowego, w takiej sytuacji nie ma mowy o tym, aby otrzymać odszkodowanie. Z reguły odszkodowania nie otrzymują osoby, które ukryły, że chorują na schorzenia przewlekłe, wykonują niebezpieczną pracę czy uprawiają sporty podwyższonego ryzyka. Ukrywanie takich informacji jest dla osoby kupującej polisę na życie nieopłacalne; wprawdzie zapłacą niższą składkę, ale w chwili gdy wystąpią sytuacje objęte zakresem ubezpieczenia, świadczenia nie otrzymają.

Śmierć samobójcza

W tym przypadku znacznie ma zarówno rodzaj podpisanej z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy jak również czas, który minął od jej sfinalizowania do samobójczej śmierci. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego towarzystwa ubezpieczeniowe nie muszą wypłacać żadnych świadczeń osobom uposażonym, jeśli właściciel polisy popełnił samobójstwo przed upływem dwóch lat od zawarcia umowy. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku polisy, która nie obejmuje ochroną śmierci samobójczej nawet, jeśli będzie ona miała miejsce później, odszkodowanie również nie zostanie wypłacone.

Śmierć na skutek aktów terroryzmu lub działań wojennych

Bliscy osób, które poniosą śmierć na skutek takich wydarzeń nie mogą liczyć na wypłatę odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Odszkodowania nie są wypłacane także w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona poniosła śmierć biorąc dobrowolnie czynny udział w rozruchach, zamieszkach lub innych aktach przemocy.

Artykuły, które mogą Cię zaciekawić:

Dodaj komentarz