Redakcja

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia nieruchomości?

Liczba osób, które decydują się na ubezpieczenie domu lub mieszkania każdego roku stale się zwiększa. Ubezpieczając nieruchomość trzeba mieć świadomość, że są sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty świadczenia. Poniżej prezentujemy najczęstsze przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania.

Zbyt niska wartość szkody

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia nieruchomości?

Zdecydowana większość towarzystw ubezpieczeniowych ustala minimalną wartość szkody od wysokości, której wypłaca odszkodowanie. Kwota ta nazywa się franszyza integralna. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych jest możliwość wykupienia franszyzy. W przypadku jej wykupienia, ubezpieczyciel nie będzie już stosować kwoty minimalnej. Dla osoby, która ubezpiecza dom czy mieszkanie wykupieni franszyzy oznacza oczywiście dodatkowe koszty; są jednak sytuacje, w których warto na taki krok się zdecydować.

Okres karencji

Czas, w którym mimo opłacenia składki i wystąpienia szkody towarzystwo ubezpieczeniowe ni wypłaci odszkodowania nazywany jest okresem karencji. W przypadku ubezpieczenia nieruchomości okres karencji najczęściej stosowany jest tylko w przypadku poniesienia szkody na skutek powodzi. Zabezpiecza to interesy ubezpieczycieli; chroni towarzystwa ubezpieczeniowe przed kupowaniem ubezpieczenia przez osoby, które już zostały poszkodowane przez powódź albo przez osoby, które mieszkają na terenach, do których zbliża się powódź. Większość towarzystw ubezpieczeniowych ustala okres karencji na maksymalnie 30 dni. Możliwe jest jednak wydłużenie okresu karencji, jeśli fala powodziowa przechodzi przez cały kraj.

Brak odpowiedniej dbałości o nieruchomość

Jest to pojęcie stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe wyjątkowo często. Osoby, którym ubezpieczyciel udowodni brak odpowiedniej troski o nieruchomość, nie mogą liczyć na odszkodowanie. Osoby, które ubezpieczą dom muszą regularnie dokonywać napraw, zimą usuwać lód i śnieg, które zalegają na dachu. Muszą także odśnieżać przylegający do posesji chodnik.

Sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania wymienia OWU.

Artykuły, które mogą Cię zaciekawić:

Dodaj komentarz