Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Porady i informacje

Są sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczenie może nie wypłacić odszkodowania z tytułu polisy na życie. Są one wymienione w katalogu wyłączeń, który osoba ubezpieczona może znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Poznajmy przynajmniej niektóre z nich przed podpisaniem umowy.

Zatajenie informacji

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Ukrycie informacji czy też podanie nieprawdziwych informacji, które mają wpływ na ponoszone przez towarzystwo ubezpieczeniowe ryzyko jest poważnym przewinieniem. W takiej sytuacji ubezpieczyciel ma pełne prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Dla ubezpieczyciela bardzo ważne jest podanie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia, wykonywania niebezpiecznego zawodu czy też uprawiania sportów, które ubezpieczyciel uznaje za niebezpieczne lub ekstremalne. Osoby, które zatają pewne informacje odniosą pozorną korzyść: zapłacą niższą składkę, ale w razie wystąpienia sytuacji objętych ubezpieczeni i tak nie otrzymają odszkodowania.

Śmierć na skutek aktów terroru lub działań wojennych

Takie sytuacje towarzystwa ubezpieczenie najczęściej także umieszczają w katalogu wyłączeń. Dotyczy to również sytuacji, gdy osoba posiadająca polisę na życie wzięła dobrowolnie czynny udział w zamieszkach, rozruchach, zamachu stanu bądź innych aktach przemocy. Towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania także w sytuacji, gdy doszło do uszkodzenia ciała lub śmierci osoby ubezpieczonej na skutek zabiegów medycznych, które zostały przeprowadzone przez osoby nieuprawnione.

Samobójstwo

W tym przypadku uzyskanie odszkodowania możliwe jest pod pewnymi warunkami. Zależy to od treści podpisanej z ubezpieczycielem umowy oraz od czasu, który upłynął od jej podpisania do samobójstwa. Zgodnie z artykułem 83 Kodeksu cywilnego, towarzystwa ubezpieczeniowe mają prawo odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli śmierć na skutek samobójstwa miała miejsce wcześniej niż dwa lata od zawarcia umowy z ubezpieczycielem. Oczywiście odszkodowanie zostanie wypłacone pod warunkiem posiadania ważnej polisy z opłaconymi wszystkimi składkami.

Artykuły, które mogą Cię zaciekawić:

Dodaj komentarz