Kredyt hipoteczny: co warto o nim wiedzieć?

Porady i informacje

Zdecydowana większość kredytobiorców w naszym kraju zaciąga kredyt hipoteczny z przeznaczeniem na zakup domu lub mieszkania. Warto ten rodzaj kredytu poznać trochę bliżej.

Wkład własny

Kredyt hipoteczny: co warto o nim wiedzieć?

Prawdopodobnie nie uda się już dzisiaj znaleźć banku gotowego przyznać kredyt, który pozwoli w stu procentach pokryć koszt zakupu nieruchomości. W większości banków na kredyt hipoteczny mogą liczyć osoby, które posiadają przynajmniej 10 procent własnych środków. Są też banki, które bardziej restrykcyjnie podchodzą do rekomendacji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego; w tych bankach szanse na kredyt mają tylko ci kredytobiorcy, którzy dysponują wkładem własnym w wysokości 20 procent. Bank może przyznać kredyt osobom, którym brakuje wkładu własnego w wymaganej wysokości, ale pod warunkiem, że brakująca część wkładu zostanie przez klienta ubezpieczona. Pamiętajmy, że kredyt z wysokim wkładem własnym oznacza dla banku mniejsze ryzyko. Kredytobiorcom, którzy wnoszą wysoki wkład własny banki proponują niszą marżę; w efekcie kredytobiorcy na tym zyskują, gdyż dostają tańszy kredyt.

Wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu, którą kredytobiorcy otrzymają uzależniona jest od kilku czynników. Najważniejszy z nich to zdolność kredytowa. Jest ona oceniana przez bank nie tylko na podstawie miesięcznych dochodów kredytobiorcy. Bankowy analityk pracują nad danym wnioskiem bierze pod uwag także wiek, stan cywilny, ewentualne obciążenia z tytułu już posiadanych kredytów lub pożyczek, historię kredytową. Istotna jest także wartość samej nieruchomości; jeśli jest ona w złym stanie technicznym, to najprawdopodobniej wniosek kredytowy zostanie rozpatrzony negatywnie.

Oprocentowanie kredytu

Kredytobiorca zobowiązany jest oddać bankowo zarówno kapitał (to kwota, którą pożyczył), jak również odsetki. W przypadku kredytów hipotecznych banki stosują oprocentowanie zmienne. Składa się na nie niezależna od banku stopa procentowa WIBOR oraz marża banku. WIBOR może zmieniać się kilkakrotnie, marża nie ulega zmianie.

Artykuły, które mogą Cię zaciekawić:

Dodaj komentarz