Kredyt mieszkaniowy a wiek kredytobiorcy: jaka jest zależność?

Porady i informacje

Banki rozpatrując wniosek o udzielenie kredytu biorą pod uwagę bardzo różne czynniki. W większości banków pod uwagę brany jest zarówno minimalny, jak i maksymalny wiek kredytobiorcy. Czy to oznacza, że osoby w pewnym wieku nie mają szansy na otrzymanie kredytu mieszkaniowego?

Minimalny wiek

Kredyt mieszkaniowy a wiek kredytobiorcy: jaka jest zależność?

Banki, które działają na terenie Polski określają nie tylko maksymalny, ale również minimalny wiek kredytobiorcy. Są bardzo mało liberalne w tym zakresie, nie udzielają kredytów osobom, które nie osiągnęły pewnego wieku. W większości banków na kredyt nie mają szans osoby, które nie ukończyły 18. roku życia. Są banki jeszcze mniej liberalne. W tych bankach szans na udzielenie kredytu nie ma nikt, kto nie ukończył 21. roku życia. Banki uzasadniają swoje postępowanie tym, że młode osoby są jeszcze mało dojrzałe, nie mają więc właściwego rozeznania co d rangi podejmowanych przez siebie decyzji.

Maksymalny wiek

Banki ustaliły wymagania dotyczące nie tylko minimalnego, ale także maksymalnego wieku kredytobiorców; biorą przy tym pod uwagę nie wiek kredytobiorcy w chwili, gdy zaciąga on kredyt, ale ten, w którym będzie spłacał on ostatnią ratę. W większości banków górna granica wieku w chwili spłaty ostatniej raty kredytu to 70 lat. Nie jest to jednak żadną regułą, są banki, które graniczne wymagania dotyczące górnego wieku kredytobiorcy ustaliły na innym poziomie. Są banki (jest ich niewiele), w których górna granica wieku wynosi aż 80 lat. W innych granica ta wynosi 75 lat. W tych bankach klienci muszą jednak wnieść dodatkowe zabezpieczenie kredytu. Jest też spora liczna banków, które wymagają, aby ostatnia rata kredytu została spłacona przed 70. rokiem życia. Kredyt mieszkaniowy w niektórych bankach mogą więc otrzymać nawet osoby w trochę starszym wieku pod warunkiem, że skrócą okres spłaty. Optymalnie jest jednak zaciągać kredyt mieszkaniowy mając około 30 lat. Szanse na jego otrzymanie są stosunkowo duże, do tego okres spłaty będzie długi, a więc raty nie będą bardzo wysokie. Nie będą stanowiły zbyt dużego obciążenia.

Artykuły, które mogą Cię zaciekawić:

Dodaj komentarz