Kredyt samochodowy: rodzaje zabezpieczenia

Porady i informacje

Kredyty samochodowe cieszą się dużą popularnością. W przypadku tych kredytów kredytobiorcy muszą liczyć się z koniecznością ich zabezpieczenia. Banki stosują różne formy zabezpieczenia kredytu samochodowe. Najbardziej popularne to przewłaszczenie i zastaw rejestrowy. Oba rozwiązania mają zarówno zalety jak i wady. Do tego bank może żądać innych zabezpieczeń.

Przewłaszczenie: na czym to polega?

Kredyt samochodowy: rodzaje zabezpieczenia

Zabezpieczeniem kredytu samochodowe jest samo auto. W przypadku przewłaszczenia można mówić o przewłaszczeniu częściowym. Polega ono na tym, że współwłaścicielem samochodu w 49 procentach jest bank. Aby pojazd nie mógł zostać przez kredytobiorcę przerejestrowany albo sprzedany, jako dodatkową formę zabezpieczenia konieczne jest oddanie w depozyt karty pojazdu. Kredytobiorca w pewnych sytuacjach ma prawo odzyskać kartę pojazdu; odbywa się to jednak tylko na zasadzie jej wypożyczenia na określony czas. Bardzo często za wypożyczenie karty pojazdu banki pobierają prowizję; nie jest ona jednak wysoka.

Co to jest zastaw rejestrowy?

Pojazd, który zostanie zabezpieczony poprzez zastaw rejestrowy zostanie wpisany do krajowego rejestru zastawów. Taki rejestr prowadzony jest przez sąd rejonowy. Dodatkowo wpis o zastawie rejestrowym znajdzie się w dowodzie rejestracyjnym samochodu. W przypadku, gdy kredytobiorca przestanie w terminie spłacać raty, bank ma prawo zająć samochód i sprzedać go, aby zaspokoić swoje roszczenia. Zastaw rejestrowy nie należy do zabezpieczeń stosowanych wyjątkowo często; są jednak banki, w których to zabezpieczenie jest preferowane.

Dodatkowe zabezpieczenia

Dopełnieniem zarówno przewłaszczenia, jak i zastawu rejestrowego jest cesja praw z polisy autocasco. W razie szkody ewentualne odszkodowanie wypłacane zostanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe bankowi. Banki mogą żądać jeszcze innych form zabezpieczenia kredytu samochodowego. Może to być na przykład weksel czy poręczenie osoby trzeciej.

Banki proponują klientom zainteresowanym kredytem samochodowym różne formy jego zabezpieczenia.

Artykuły, które mogą Cię zaciekawić: