Na co uważać kupując polisę Autocasco?

Porady i informacje

Autocasco to jedno z dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Osoby, które zdecydują się na wykupienie tego ubezpieczenia powinny uważnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe umieszczają w umowach zapisy, które bardzo często skutkują tym, że w razie wystąpienia szkody kwota wypłacanego odszkodowania jest znacząca pomniejszana. Mnie brakuje także sytuacji, w których ubezpieczyciele w ogóle odmawiają wypłaty odszkodowania.

Rażące niedbalstwo

Na co uważać kupując polisę Autocasco?

Jest to zapis, który ubezpieczyciele lubią w umowach zamieszczać wyjątkowo często. W przypadku, gdy właściciel polisy zgłosi szkodę, a towarzystwo ubezpieczeniowe dojdzie do wniosku, iż była ona skutkiem rażącego niedbalstwa z jego strony, odszkodowania nie otrzyma. Pod terminem rażące niedbalstwa kryją się wszystkie zachowania właściciela samochodu, które mogły przyczynić się do powstania szkody; przykładem takiego rażącego niedbalstwa jest zostawienie kluczyków w otwartym samochodzie, co ułatwiło jego kradzież.

Amortyzacja części

To również termin często wykorzystywany przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W chwili, gdy po zgłoszeniu szkody jest ona wyceniana przez rzeczoznawcę powołanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jej wartość zostaje pomniejszona o wartość części samochodowych. Dla właścicieli starszych aut oznacza to, że wypłacane odszkodowanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe będzie niski. Istnieje jednak możliwość zlikwidowania amortyzacji; wiąże się to z dodatkową opłatą.

Zawyżona wartość samochodu

O wysokości składki ubezpieczeniowej decyduje wiele elementów. Wartość samochodu należy to tych bardziej istotnych. Kwota składki będzie oczywiście rosła wraz w wartością samochodu. Ale podając wysoką wartość auta niekoniecznie w chwili wystąpienia szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci wysokie odszkodowanie. Warto bowiem wiedzieć, że wypłacając odszkodowanie ubezpieczyciel weźmie pod uwagę wartość auta z dnia wystąpienia szkody, a nie z dnia, w którym została podpisana umowa ubezpieczeniowa; a do wystąpienia szkody może dojść nawet po kilku latach.

Artykuły, które mogą Cię zaciekawić: