Najczęściej zadawane pytanie o NNW dla dziecka

Najczęściej zadawane pytanie o NNW dla dziecka

Porady i informacje

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wielu rodziców staje przed podjęciem decyzji odnośnie wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oferowanego w szkole. Przyjrzymy się więc, jakie są plusy i minusy tego ubezpieczenia.

Co to za rodzaj ubezpieczenia?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia osobie ubezpieczonej ochrona w sytuacji, gdy będzie ona miała wypadek. Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku zarówno osób dorosłych, jak i dzieci obejmuje między innymi takie wypadki jak: oparzenia, udary mózgu, złamania, skręcenia, odmrożenia, śmierć. Nie każda polisa obejmuje wszystkie wypadki. Aby jej zakres był szerszy, konieczne jest zapłacenie wyższej składki. Nie zawsze na taki dodatkowy zakres ubezpieczenia warto się decydować.

Kiedy wypłacane jest odszkodowanie?

Odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy na skutek nieszczęśliwego wypadku dziecko poniesie uszczerbek na zdrowiu. W takiej sytuacji suma ubezpieczenia mnożona jest przez procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwego wypadku wykupionego dla dzieci, możliwe jest wypłacanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe zasiłku przez okres, w którym dziecko było niezdolne do nauki.

Czy polisa NNW jest obowiązkowa?

Wbrew temu, co na temat ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków mówi się  w przedszkolach i szkołach, jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe. Są szkoły, które decydują się umieścić w statucie obowiązek posiadania przez uczniów polisy NNW. Nawet jednak w takiej szkole rodzice nie mogą zostać zmuszeni do wykupienia ubezpieczenia za pośrednictwem szkoły. Polisy NNW oferują wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, a rodzice mają prawo kupić polisę w towarzystwie, które sami wybiorą.

Termin zgłoszenia szkody przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi najczęściej 7 dni od dnia zdarzenia. Z uwagi na to, iż odszkodowanie wyliczane jest procentowo, należy wybrać możliwie jak najwyższą sumę ubezpieczenia.

Artykuły, które mogą Cię zaciekawić:

Dodaj komentarz