O ubezpieczeniu na wakacje

Porady i informacje

Osoby ubezpieczone mogą leczyć się bezpłatnie w publicznych placówkach służby zdrowia na terenie całej Polski. W czasie pobyty w którymś z krajów Unii Europejskiej osobom tym również przysługuje opieka medyczna na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jakie daje ona uprawnienia? Dlaczego przed wyjazdem zarówno do krajów Unii jak i poza nią warto mieć dodatkową polisę zdrowotną?

Gdzie obowiązuje karta EKUZ?

O ubezpieczeniu na wakacje

Spędzając wakacje na terenie któregoś z państw Unii Europejskiej, w razie potrzeby mamy prawo skorzystać z pomocy medycznej na zasadach w danym kraju obowiązujących. Prawo to przysługuje także w państwach członkowskich EFTA: w Norwegii, Islandii. Liechtensteinie, Szwajcarii. Korzystając z pomocy medycznej za granicą musimy mieć dokument, który potwierdza, że jesteśmy ubezpieczeni. Dokumentem tym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. W większości państw, które są członkami Unii Europejskiej i EFTA część kosztów leczenia pacjenci pokrywają z własnej kieszeni. Jeśli chcemy uniknąć takich kosztów, powinniśmy wykupić dodatkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą.

Gdzie wyrobić kartę EKUZ?

Wniosek o wydanie karty EKUZ składamy w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Dokument można pobrać ze strony internetowej NFZ. Można go złożyć:

  • osobiście;
    • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
    • zeskanować i wysłać mailem;
    • wysłać faksem.

Kartę można odebrać osobiście lub na poczcie. Dla osób, które pobierają emeryturę karta jest ważna przez 5 lat. Dla osób pracujących, pobierających rentę, prowadzących rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, członków rodziny ubezpieczonego zgłoszonych do ubezpieczenia oraz dla studentów, których do ubezpieczenia zgłosiła uczelnia, karta EKUZ jest ważna 12 miesięcy.

O tym warto wiedzieć

Dodatkowa polisa turystyczna powinna zawierać nie tylko ubezpieczenie kosztów leczenia, ale także OC i NNW. Wysokość składki zależy od sumy ubezpieczenia oraz strefy geograficznej, do której wyjeżdżamy.

Artykuły, które mogą Cię zaciekawić:

Dodaj komentarz