Redakcja

Odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek dziecka

Dzieci, które wyjeżdżają na kolonie lub obóz najczęściej są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wbrew temu, co mówione jest o polisie NNW przy okazji takich wyjazdów czy też w szkole, nie jest ona obowiązkowa. Ale warto wykupić ją w szkole lub prywatnie dla dziecka. Polisy NNW oferowane są przez chyba wszystkich działających w Polsce ubezpieczycieli.

Jak wygląda mechanizm wypłaty świadczenia?

Odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek dziecka

Jest on bardzo podobny; jednak należy pamiętać o tym, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje własne uregulowania i zasady. Polisy NNW opiewają na stałą kwotę; w przypadku ubezpieczenia oferowanego w szkole czy przez organizatora wyjazdu nie są to sumy wysokie. W przypadku, gdy dojdzie do wypadku, suma ubezpieczenia zostanie pomnożona przez ustalony w tabeli procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku sumy ubezpieczenia w wysokości 10 tysięcy złotych i uszczerbku na zdrowiu na poziomie dwóch procent, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie w wysokości 200 złotych.

Jak zgłosić szkodę?

W przypadku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków termin na zgłoszenie szkody zapisany jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Z reguły jest to 7 dni od dnia, w którym miał miejsce wypadek. Warto wiedzieć, że w przypadku spóźnienia i złożenia zawiadomienia później, towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma prawa odmówić całkowitej wypłaty odszkodowania. Ma jednak prawo do obniżenia sumy wypłacanego odszkodowania.

Odszkodowanie nie tylko z NNW

Rodzice dziecka, które na obozie czy koloniach uległo wypadkowi, mają prawo ubiegać się również o odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora wyjazdu.  Odszkodowanie wypłacane z tytułu polisa NNW nie jest tutaj żadną przeszkodą. Rodzice mogą ubiegać się o odszkodowanie z OC organizatora wyjazdu przez okres 3 lat od wypadku. Z roszczeniem rodzice występują do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym organizator wyjazdu wykupił ubezpieczenie OC. Odszkodowanie z OC organizatora może być znacznie wyższe.

Artykuły, które mogą Cię zaciekawić:

Dodaj komentarz