Browsing articles in "Porady i informacje"

Jakie są rodzaje ubezpieczeń samochodowych?

Właściciele samochodów mają do wyboru kilka różnych rodzajów ubezpieczeń. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, wszyscy właściciele samochodów, które są zarejestrowane, muszą wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jakie jeszcze polisy mogą kupić?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jakie są rodzaje ubezpieczeń samochodowych?

Jest to jedyne ubezpieczenie, które kierowcy muszą posiadać; zakres tego ubezpieczenia jest regulowany przepisami prawa, a więc nie ma znaczenia w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym zostanie wykupione. Polisa OC chroni właściciela samochodu przed finansowymi skutkami, które poniósłby wyrządzając szkodę osobom trzecim w związku z ruchem swojego pojazdu. Polisa OC jest ważna 12 miesięcy. W przypadku pierwszego ubezpieczenia musi zostać wykupiona najpóźniej w dniu, w którym samochód został zarejestrowany.

Ubezpieczenie Autocasco

AC należy do dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczenie to wykupują kierowcy, którzy chcą zabezpieczyć się przed poniesieniem finansowej straty na wypadek kradzieży samochodu lub jego elementów. Zakres polisy AC może być bardzo różny; można je rozszerzyć na o znacznie większą liczbę ryzyk. Oczywiście ubezpieczenie obejmujące więcej ryzyk będzie droższe.

Ubezpieczenie Assistance

To ubezpieczenie, które umożliwia otrzymanie pomocy w bardzo różnych sytuacjach, które mogą przytrafić się na drodze. Polisa Assistance może zapewniać nie tylko usługę holowania, ale także na  przykład pomoc na wypadek, gdy zaginą kluczyki od auta. Zakres ubezpieczenia Assistance może gwarantować także pomoc tłumacza w czasie wyjazdu zagranicznego. Ubezpieczenie Assistance może swoim zakresem działania obejmować tylko terytorium Polski, ale może też działać poza krajem – trzeba o to dopytać. Towarzystwa ubezpieczeniowe dołączają dzisiaj ubezpieczenie Assistance do obowiązkowej polisy od odpowiedzialności cywilnej. Oczywiście zakres ochrony, którą zapewnia dołączona gratis polisa jest wąski; w przypadku holowania limit kilometrów będzie raczej niewielki.

Kredyt gotówkowy przez internet: weryfikacja tożsamości

Osoby, które dzisiaj chcą dostać od banku na przykład kredyt gotówkowy nie muszą udawać się osobiście do jednego z jego oddziałów. Wniosek kredytowy mogą złożyć przez internet. W jaki sposób bank weryfikuje tożsamość kredytobiorców składających wniosek w taki właśnie sposób?

Osoby, które złożyć wniosek o kredyt gotówkowy przez internet muszą wejść na stronę interesującego ich banku. Tam znajdą odpowiedni wniosek; wystarczy go wypełnić i kliknąć, aby po kilku sekundach dotarł on do banku. Już na miejscu w banku zostaną sprawdzone wpisane przez przyszłego kredytobiorcę informacje. W tym miejscu przestrzegamy wszystkie osoby przez próbą oszukania banku. Gdy oszustwo zostanie ujawnione, a stanie się to wcześniej czy później, kredytobiorca może mieć bardzo poważne problemy. Bank może takie zachowanie zgłosić właściwym organom jako próbę wyłudzenia pieniędzy.

Kredyt gotówkowy przez internet: weryfikacja tożsamości

Jednym z pól, którego nie można pozostawić pustego wypełniając wniosek o kredyt gotówkowy przez internet jest to, w którym podawany jest numer telefonu. Dzięki temu zajmujący się wnioskiem pracownik będzie mógł zadzwonić do klienta, aby szczegółowo przedstawić mu zasady udzielenia kredytu. Na stronie banku, na której kredytobiorca wypełniał wniosek kredytowy znajduje się opcja „wybierz sposób dostarczenia dokumentów”. Do wyboru jest kilka możliwości. Dokumenty można dostarczyć do oddziału osobiście, ale może też odebrać je kurier. To drugie rozwiązanie jest chętnie wybierane przez osoby, którym zależy na tym, aby wszystkie formalności trwały możliwie jak najkrócej. Dostarczenie dokumentów przez kuriera nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat.

Kurier powinien zgłosić się do klienta w ciągu dwóch dni. Tyle czasu kredytobiorca będzie miał na to, aby zapoznać się z treścią umowy, której wzór otrzyma na swoją pocztę elektroniczną. Podpisaną umowę oraz kopię dowodu osobistego należy przekazać kurierowi w kopercie zwrotnej. Dostarczone do banku dokumenty zostaną ponownie sprawdzone, jeśli wszystko będzie się zgadzać, pieniądze szybko trafią na konto.

Plusy i minusy grupowego ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie cieszą się w naszym kraju rosnącą popularnością. Z konieczności zapewnienia ochrony sobie i swoim najbliższym zdaje sobie sprawę coraz więcej osób. Osoby, które pracują w dużych firmach bardzo często mają możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie. Jest to ubezpieczenie bardzo popularne; warto jednak wiedzieć, że ma ono nie tylko zalety, ale także i wady. Warto poznać zarówno plusy jak i minusy jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Zalety grupowego ubezpieczenia na życie

Plusy i minusy grupowego ubezpieczenia na życie

Jednym z plusów grupowego ubezpieczenia na życie jest to, iż ma ono szeroki zakres ubezpieczenia. Osoby, które podpiszą umowę na takie ubezpieczenie otrzymają odszkodowanie z tytułu narodzin dziecka. Ubezpieczyciel wypłaci im także odszkodowanie, gdy przytrafi się im nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba. Świadczenie wypłacane jest także w przypadku konieczności leczenia szpitalnego. Grupowa polisa na życie działa również na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej: osobom wskazanym jako uposażone, po śmierci właściciela polisy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci należne świadczenie. Zaletą grupowego ubezpieczenia na życie jest również to, iż najczęściej w jego przypadku nie jest stosowany okres karencji. Dla osoby kupującej polisę to rozwiązanie bardzo korzystne, gdyż ochrona ubezpieczeniowa zaczyna działa prawie natychmiast po podpisaniu umowy. Grupowa polisa na życie oznacza także niższą składkę; jest także mniej formalności. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie sprawdza również zbyt szczegółowo, jaki jest stan zdrowia osób kupujących grupową polisę na życie.

Wady grupowej polisy na życie

Kształt grupowego ubezpieczenia na życie jest z góry określony. Nie ma możliwości dobrania zakresu polisy do własnych potrzeb. Na przykład osoby samotne nie mają możliwości zrezygnowania z opcji, która przewiduj wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. Do tego ubezpieczenia grupowe z reguły nie dają możliwości otrzymania wysokiego odszkodowania. Polisa jest tania, ale suma ubezpieczenia niska.

Czy opłaca się wziąć chwilówkę?

Bankowy kredyt to najbardziej popularny sposób na zdobycie dodatkowej gotówki. Obecnie banki nie są jednak już tak szczodre w udzielaniu kredytów, coraz więcej osób uzyskuje odmowną odpowiedź na swój wniosek kredytowy. Wzrasta więc liczba osób, które decydują się na pożyczkę w instytucji pozabankowej. Czy rozwiązanie to jest bezpieczne? Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy?

Czy opłaca się  wziąć chwilówkę?

Udzielane przez instytucje pozabankowe pożyczki zaliczane są do kredytów krótkoterminowych. W przypadku chwilówek średni okres kredytowania wynosi miesiąc. Również suma pożyczki, którą można dostać nie będzie należała do zbyt wysokich, można otrzymać kwotę od pięciuset do dwóch, czasem trzech tysięcy złotych. Za to procedury związane z przyznaniem takiej pożyczki są niezwykle uproszczone. Bardzo często są to pożyczki, które instytucje je udzielające reklamują jako „pożyczka bez BIK”. Dla pożyczkobiorcy oznacza to, że instytucja pożyczkowa nie sprawdzi czy jest on osobą wiarygodną; nie będzie sięgał po informacje, które o kredytobiorcach są gromadzone i przechowywane w Biurze Informacji Kredytowej. Dlatego też chwilówkę dostają osoby, które mają złą historię kredytową, ale także osoby, którym banki odmówiły przyznania kredytu z uwagi na niską zdolność kredytową. Chwilówkę można dostać bez zaświadczenia o zarobkach. Jedynym dokumentem, który jest niezbędny jest dowód osobisty. Pieniądze trafiają do rąk klienta bardzo szybko.

Parabanki wychodzą bardzo mocno naprzeciw swoim potencjalnym klientom. Aby dostać pożyczkę można umówić się z pracownikiem instytucji pożyczkowej wysyłając wiadomość SMS, dzwoniąc pod podany w ogłoszeniu numer telefonu albo przez internet. Niezrtoależnie od sposobu składania wniosku  pożyczkę, decyzja zawsze podejmowana jest bardzo szybko. Pożyczka chwilówka ma nie tylko zalety. Wysokie oprocentowanie tych pożyczek (RRSO w wielu firmach wynosi niemal 200 procent), to ich największa wada. W efekcie tak wysokich kosztów pożyczkobiorcy oddają znacznie więcej pieniędzy niż pożyczyli.

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy na życie?

Każda osoba, która decyduje się ubezpieczyć na życie, powinna mieć świadomość, że jest mnóstwo sytuacji, w których towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty należnego odszkodowania. Pełny katalog tych sytuacji zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. U poszczególnych ubezpieczycieli mogą się one różnić, są jednak i takie, które stosują wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe.  Warto je poznać przed sfinalizowaniem umowy. Pozwoli to uniknąć ewentualnego rozczarowania.

Zatajenie informacji, które wpływają na ryzyko ubezpieczeniowe

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy na życie?

Jest to poważne wykroczenie dla każdego towarzystwa ubezpieczeniowego, w takiej sytuacji nie ma mowy o tym, aby otrzymać odszkodowanie. Z reguły odszkodowania nie otrzymują osoby, które ukryły, że chorują na schorzenia przewlekłe, wykonują niebezpieczną pracę czy uprawiają sporty podwyższonego ryzyka. Ukrywanie takich informacji jest dla osoby kupującej polisę na życie nieopłacalne; wprawdzie zapłacą niższą składkę, ale w chwili gdy wystąpią sytuacje objęte zakresem ubezpieczenia, świadczenia nie otrzymają.

Śmierć samobójcza

W tym przypadku znacznie ma zarówno rodzaj podpisanej z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy jak również czas, który minął od jej sfinalizowania do samobójczej śmierci. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego towarzystwa ubezpieczeniowe nie muszą wypłacać żadnych świadczeń osobom uposażonym, jeśli właściciel polisy popełnił samobójstwo przed upływem dwóch lat od zawarcia umowy. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku polisy, która nie obejmuje ochroną śmierci samobójczej nawet, jeśli będzie ona miała miejsce później, odszkodowanie również nie zostanie wypłacone.

Śmierć na skutek aktów terroryzmu lub działań wojennych

Bliscy osób, które poniosą śmierć na skutek takich wydarzeń nie mogą liczyć na wypłatę odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Odszkodowania nie są wypłacane także w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona poniosła śmierć biorąc dobrowolnie czynny udział w rozruchach, zamieszkach lub innych aktach przemocy.

Kredyt hipoteczny: jakie koszty są z nim związane?

Zarabiamy coraz więcej, a stopy procentowe są na stosunkowo niskim poziomie. To powody, dla których coraz więcej osób w naszym kraju decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Jest to zobowiązanie na bardzo długi czas; do tego jest to stosunkowo drogi kredyt. Jakie koszty czekają kredytobiorców?

Oprocentowanie

Kredyt hipoteczny: jakie koszty są z nim związane?

1,5 procent – tyle wynosi obecnie oprocentowanie kredytów hipotecznych. Nie jest to zbyt wysokie oprocentowanie, a to oznacza, że miesięczne obciążenie z tytuły spłaty kredytu nie jest zbyt duże. Warto jednak pamiętać o tym, że zdecydowana większość kredytów hipotecznych udzielanych przez działające w naszym kraju banki ma oprocentowanie zmienne. A to oznacza, że gdy Rada Polityki Pieniężnej zadecyduje o podniesieniu stóp procentowych, banki podniosą również oprocentowanie kredytów hipotecznych. A to oznacza, że wzrosną również płacone co miesiąc raty.

Prowizja

Banki na udzielaniu kredytów zarabiają pieniądze. Ich zarobek pochodzi między innymi z pobieranej od kredytu prowizji. W zależności od banku może ona zostać podana w formie konkretnej kwoty, ale może zostać podana procentowo. Przed sfinalizowaniem umowy z bankiem warto zapytać, czy istnieje możliwość zmniejszenia wysokości prowizji. Wiele banków dopuszcza możliwość negocjacji zwłaszcza, gdy kredytobiorca jest stałym klientem banku.

Ubezpieczenie

Większość banków wymaga, aby osoby, które zaciągają kredyt hipoteczny wykupiły ubezpieczenie. Warunkiem stawianym przez wiele banków jest wykupienie szeregu ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia na życie. Koniecznie trzeba również ubezpieczyć nieruchomość kupowaną za środki z kredytu hipotecznego; ubezpieczony musi zostać również dom w budowie. Warto wiedzieć, że bank nie może narzucać, w którym towarzystwie ubezpieczeniowym kredytobiorca ma wykupić polisy. Kredytobiorca ma prawo sam wybrać ubezpieczyciela, ma obowiązek tylko przedstawić dowód, że ubezpieczenie wykupił. W bardzo wielu wypadkach takie rozwiązanie jest dla kredytobiorcy bardziej korzystne. Może zaoszczędzić naprawdę sporą sumę.

Skuteczne leczenie migreny

Migrena to poważny problem, który dotyka szczególnie kobiety. Kiedy ataki pojawiają się często, mogą na długo wykluczyć z normalnej aktywności. Na szczęście dzisiaj migrenę udaje się skutecznie opanować. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że jest to przypadłość, której nie da się wyleczyć. Można jednak zmniejszyć częstotliwość ataków i sprawić, że będą one zdecydowanie mniej dotkliwe.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Skuteczne leczenie migreny

To leki, które dostępne są dla każdego z nas. Kupimy je w każdej aptece, a coraz częściej również w sklepach i na stacjach benzynowych. Osoby cierpiące na migrenę powinny pamiętać, że przyniosą one ulgę dopiero wówczas, gdy atak nie jest jeszcze zbyt silny. Dlatego po te środki sięgać trzeba natychmiast, kiedy tylko zauważymy objawy nadchodzącego ataku. Do niesteroidowych leków przeciwzapalnych zaliczamy te, które zawierają:

-ibuprofen;

-naproksen;

-kwas acetylosalicylowy.

Trzeba pamiętać, że ta ostatnia substancja nie jest polecana osobom, które cierpią na problemy z żołądkiem. Zażywana zbyt często i w zbyt dużych dawkach odbije się negatywnie na kondycji śluzówki żołądka. Jeśli migrena przebiega z wymiotami, dobrym rozwiązaniem okazują się być leki w czopkach. Trzeba jednak pamiętać, że w ich przypadku działanie pojawia się znacznie później.

Leki dostępne na receptę

Atak migreny może skutkować wyłączeniem z normalnej aktywności na kilkanaście godzin. Zamiast więc liczyć na to, że problem sam się rozwiąże, lepiej skonsultować się z lekarzem neurologiem. Może on przepisać tryptany – substancje, które doskonale radzą się z migreną i przynoszą poprawę u większości osób. Znoszą nie tylko sam ból, ale również szereg objawów towarzyszących, do których zalicza się nudności, wymioty, a nawet światłowstręt. Trzeba jednak pamiętać, że ich stosowanie może wiązać się z szeregiem skutków ubocznych. W związku z tym nie każda osoba cierpiąca na migrenę może je stosować.

Migrena to dotkliwa przypadłość, która potrafi mocno utrudnić życie. Na szczęście dzisiaj udaje się u większości osób zmniejszyć liczbę ataków, a także ich nasilenie.

Co warto wiedzieć o kredycie na mieszkanie?

Kredyt, z którego środki zostaną przeznaczone na zakup mieszkania cieszy się w polskich bankach bardzo dużą popularnością. Kredytobiorcami w przypadku tego kredytu są najczęściej ludzie młodzi, którzy nie mają wystarczającej ilości własnych pieniędzy, aby sfinansować zakup własnego, wymarzonego mieszkania. Kredyt mieszkaniowy to wieloletnie zobowiązanie finansowego; warto więc przyjrzeć mu się bliżej jeszcze przed wizytą w banku.

Konieczny wkład własny

Co warto wiedzieć o kredycie na mieszkanie?

Znalezienie dzisiaj banku, który zdecyduje się udzielić kredytu hipotecznego na zakup mieszkania osobom, które nie posiadają wkładu własnego jest bardzo trudne. Wysokość wkładu własnego jest sukcesywnie od kilku lat podnoszona; w związku z tym w większości banków na kredyt mieszkaniowy mogą liczyć tylko osoby, które mają oszczędności, które pokryją wymagane przez nie 20 procent wkładu własnego. W dalszym ciągu są banki, które udzielają kredytów hipotecznych na zakup mieszkania osobom, które mogą zgromadzić tylko 10 procent. Warunkiem uzyskania kredytu przy 10 procentowym wkładzie własnym jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Za wkład własny banki uznają w przypadku mieszkania kupowanego z rynku pierwotnego zaliczkę, która została wpłacona na konto dewelopera, a nie tylko gotówkę. To rozwiązanie korzystne dla kredytobiorców.

Wysokość kredytu

Jaki kredyt bank zdecyduje się przyznać zależy od kilku czynników. Przede wszystkim będzie to zależało od tego, jaka jest wartość mieszkania, którego kredytobiorca planuje kupić. Bardzo istotnym czynnikiem, który decyduje o wysokości kredytu jest kondycja finansowa kredytobiorcy. Bank udzielając kredytu hipotecznego na zakup mieszkania bardzo uważnie oceni zdolność kredytową. Wzięte zostaną pod uwagę nie tylko co miesięczne dochody kredytobiorcy, ale także jego stałe wydatki oraz sytuacja rodzinna. Bank przyjrzy się także informacji, które znajdują się w Biurze Informacji Kredytowej; dopiero na podstawie tych wszystkich informacji zostanie podjęta decyzja, co do sumy, którą bank może pożyczyć.

Kiedy paznokcie są słabe i łamliwe

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że dłonie to wizytówka każdej kobiety. Nawet jednak najdelikatniejsza skóra na nic się zda, jeśli paznokcie będą brzydkie, łamliwe i pokryte plamami. Na szczęście dzisiaj z takimi problemami można sobie skutecznie poradzić. Wystarczy sięgnąć po odpowiednie suplementy, które naprawą nasze błędy w pielęgnacji i komponowaniu diety. Zobaczmy, co najlepiej sprawdzi się, jeśli chcemy uratować nasze paznokcie.

Kiedy paznokcie są słabe i łamliwe

Skuteczny lek na paznokcie uda się nam znaleźć, jeśli będziemy wiedzieć, jaka jest przyczyna naszych problemów. Za dobrą kondycję paznokci odpowiadają takie substancje, jak siarka, cynk, krzem oraz keratyna. Do tego niezbędne są wymiany z grupy B oraz witamina A. Tym, co dobrze wpływa na kondycję naszych paznokci są również kwasy tłuszczowe omega 3. Jeśli w naszej diecie znajduje się mało ryb morskich, razowego pieczywa, płatków owsianych, dobrej jakości oleju roślinnego, warzyw i owoców, możemy przypuszczać, że problemy z paznokciami są wynikiem niedoboru tych substancji. W takiej sytuacji należy szukać ich w suplementach diety.

W aptekach znaleźć można bez trudu suplementy, których formuła została opracowana właśnie z myślą o paznokciach. Wśród substancji, które się w nich znajdują wymienić należy krzem oraz skrzyp polny. Coraz częściej w aptekach pojawiają się preparaty, w których skrzyp polny zastępowany jest wyciągiem z bambusa. Okazuje się, że one również przynoszą naprawdę bardzo dobry efekt. Tym, co korzystnie wpłynie na nasze paznokcie i czego warto szukać w suplementach diety mających poprawić ich kondycję jest także ekstrakt z pokrzywy. W suplementach naprawdę dobrych znajdziemy witaminę A, B7 oraz E. W wielu preparatach znalazły się także cynk i wapń. Sprawiają one, że suplementy działają jeszcze skuteczniej. Warto dodać, że suplementy na paznokcie przyczyniają się również do poprawy kondycji włosów.

Wybór suplementów na paznokcie jest obecnie ogromny. Tym samym każdy znajdzie preparat idealnie wpisujący się w indywidualne potrzeby, oczekiwania i możliwości finansowe.

Jak jest obliczana suma ubezpieczenia na życie?

Suma ubezpieczenia to kwota, do której towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność w chwili wystąpienia szkody objętej polisą. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, towarzystwo ubezpieczeniowe musi osobie uposażonej wypłacić całą wartość ubezpieczenia czyli sumę ubezpieczenia.

Jak ustalić sumę ubezpieczenia?

Jak jest obliczana suma ubezpieczenia na życie?

Na pewno warto w tym przypadku skontaktować się z doradcą ubezpieczeniowym. Doradca to osoba, która pomoże nam w analizie naszych potrzeb. Analizując nasze potrzeby, doradca ubezpieczeniowy weźmie pod uwagę to w jakim jesteśmy wieku, zobowiązania, które na nas ciążą oraz oczekiwania wobec polisy na życie. Analiza naszej sytuacji pomoże mu w określeniu najbardziej dla nas optymalnej sumy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania, które zostanie w przyszłości wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe zależy właśnie od tego, jak wysoką sumę ubezpieczenia zdecydujemy się wybrać.

Inne czynniki wpływające na sumę ubezpieczenia

Zobowiązania finansowe oraz nasz wiek to nie jedyne elementy, które towarzystwo ubezpieczeniowe weźmie pod uwag ustalając sumę ubezpieczenia. Dla ubezpieczyciela bardzo ważne są również:

  • zarobki, które osiągamy;
    • ewentualne długi; jeśli je mamy, to ubezpieczyciela będzie interesowała ich wysokość;
    • kwoty, które wydajemy na edukację dzieci.

W przypadku kupowania ubezpieczenia na życie sytuacja rodzinna zawsze odgrywa dużą rolę. Im więcej mamy dzieci, tym wyższą sumę ubezpieczenia powinniśmy wybrać. Są towarzystwa ubezpieczeniowe, które przy ustalaniu sumy ubezpieczenia biorą pod uwagę również koszty związane z ewentualnym pogrzebem. W tym przypadku ubezpieczyciel bierze pod uwagę planowane miejsce pochówku; pogrzeb, który będzie miał miejsce w dużym mieście, pochłonie znacznie więcej pieniędzy niż ten na wsi czy w małym miasteczku.

Wysokość sumy ubezpieczenia wpływa na wysokość opłacanej przez nas składki. Nie bądźmy jednak zbyt oszczędni w tym względzie; wybierając niską sumę ubezpieczenia, otrzymamy także niskie świadczenie. Polisa na życie w takim wypadku będzie jedynie zbędnym wydatkiem.

Strony:1234567...41»