Redakcja

Ubezpieczenia na życie i okres karencji

Decyzja o kupieniu polisy na życie powinna skłonić osobę ubezpieczającą się do zapoznania z treścią dołączonego do umowy dokumentu o nazwie Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Z tego dokumentu osoba ubezpieczona dowie się nie tylko w jakich sytuacjach nie otrzyma odszkodowania, ale także jak długi jest okres karencji.

Co to jest karencja?

Ubezpieczenia na życie i okres karencji

Mianem tym określany jest czas trwania umowy zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym podczas, którego towarzystwa ubezpieczeniowe nie ponosi żadnej odpowiedzialności lub ponosi ja w ograniczonym zakresie. Oznacza to, że w razie zajścia zdarzenia ujętego w OWU osoba ubezpieczona lub uposażona nie otrzyma odszkodowania. Karencja stosowana jest przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe. Jej zadaniem jest ochrona interesów ubezpieczyciela. W ten sposób unikają one sytuacji, że ubezpieczenie kupowane jest po wystąpieniu szkody. Długość okresu karencji zależy między innymi od zakresu świadczeń objętych ubezpieczeniem.

Czym można skrócić okres karencji?

Dla osoby kupującej ubezpieczenia na życie najbardziej korzystna jest polisa, która ma krótki okres karencji. Przed wybraniem zarówno towarzystwa ubezpieczeniowego, jak i polisy warto zapoznać się z OWU przynajmniej w kilku towarzystwach. Można bowiem znaleźć nie tylko polisy, które mają naprawdę bardzo krótki okres karencji, ale także towarzystwa ubezpieczeniowe, w których za dodatkową opłatą okres karencji może zostać zniesiony. Ale uwaga! Dopłata ta może być wysoka, a do tego towarzystwo ubezpieczeniowe może zażądać przedstawienia wyników badań lekarskich.

Sytuacje, w których karencja nie obowiązuje

Są zdarzenia, które obejmuje ubezpieczenie na życie, ale których karencja nie dotyczy. W okresie karencji osoba ubezpieczona objęta jest tak zwaną ochroną tymczasową. W tym okresie, gdy osoba ubezpieczona umrze na skutek zawału czy wylewu, jej bliskim zostanie wypłacane odszkodowanie. Karencja nie obejmuje śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku; oznacza to, że świadczenie zostanie wypłacone dzięki istnieniu wspomnianej ochrony tymczasowej.

Artykuły, które mogą Cię zaciekawić:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *