Ubezpieczenie na życie a zdrowie psychiczne

Porady i informacje

Osoby, które zamierzają wykupić indywidualne ubezpieczenie na życie muszą być przygotowane na to, że towarzystwo ubezpieczeniowe będzie wypytywać o kondycję zdrowotną. Sprawdzanie pod tym kątem osób kupujących ubezpieczenie na życie pozwala towarzystwu ubezpieczeniowemu oszacować ryzyko, które przyjdzie mu ponieść. Stopień tego ryzyka zadecyduje zarówno o tym, czy ubezpieczyciel sprzeda nam polisę, jak i o wysokości składki. Jak wygląda postępowanie towarzystw ubezpieczeniowych w przypadku osób, które chorują na choroby psychiczne? Czy osobom tym towarzystwa ubezpieczeniowe sprzedają polisy na życie?

Depresja, stany lękowe, próby samobójcze

Ubezpieczenie na życie a zdrowie psychiczne

Do najczęściej diagnozowanych obecnie chorób psychicznych należą stany lękowe oraz depresja. Dotykają one osoby na całym świecie bez względu na to, ile mają lat. Są diagnozowane zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Choroby te w bardzo znaczny sposób wpływają na funkcjonowanie człowieka. Zmiany dotykają zarówno sfery uczuć, jak również sfery poznawczej. Osoby, u których została zdiagnozowana depresja są bardziej niż inne skłonne do autodestrukcyjnych zachowań. W takiej sytuacji nie powinien nas dziwić fakt, iż są towarzystwa ubezpieczeniowe, które nie chcą ubezpieczać osób cierpiących na depresję lub stany lękowe.

Polisę można kupić pod pewnymi warunkami

W przypadku towarzystw ubezpieczeniowych, które decydują się sprzedać ubezpieczenie na życie osobom cierpiącym na stany lękowe czy depresję, na korzyść osoby chcącej się ubezpieczyć przemawiają następujące fakty:

  • pozostawanie pod opieką lekarza specjalisty;
    • nieprzerwane, systematyczne leczenie trwające od pewnego czasu;
    • stabilny stan psychiczny;
    • pozytywna opinia wydana przez lekarza psychiatrę.

Osoby, które chcą wykupić ubezpieczenie na życie i chorują na choroby psychiczne mogą dołączyć do wniosku o sprzedaż ubezpieczenia opinię lekarza prowadzącego, w której znajdą się informacje o aktualnym stanie zdrowia psychicznego. Takie zaświadczenie może mieć bardzo pozytywny wydźwięk. Na kupienie polisy na życie nie mają szans osoby, które leczą się od niedawna.

Artykuły, które mogą Cię zaciekawić:

Dodaj komentarz