Ubezpieczenie na życie: informacje, które mogą ci się przydać

Porady i informacje

Coraz więcej osób w naszym kraju kupuje ubezpieczenie na życie. W ten sposób chcą zapewnić sobie środki finansowe na wypadek choroby oraz zabezpieczyć rodzinę na wypadek swojej śmierci.

Różne rodzaje polis

Ubezpieczenie na życie: informacje, które mogą ci się przydać

Największą popularnością cieszą się tak zwane polisy ochronne na wypadek śmierci, z których towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają naszym bliskim lub osobom przez nas wskazanym określoną w polisie kwotę. Ubezpieczenie to może być bardziej rozbudowane; możemy zabezpieczyć się się na wypadek kalectwa, długotrwałej choroby, itp. Innym wariantem są polisy na życie związane z oszczędzaniem. W tym przypadku okresowo opłacamy składkę, a gdy dożyjemy określonego wieku albo na wypadek naszej śmierci, nam lub naszym spadkobiercom towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci pieniądze z ubezpieczenia. Do wyboru mamy także polisy inwestycyjne. Część składki towarzystwo ubezpieczeniowe zainwestuje w naszym imieniu; pod koniec okresu ubezpieczenia wypłaci nam określoną kwotę. Taka umowa jest jednak związana z wysokim ryzykiem; gdy zechcemy rozwiązać ją przed czasem, możemy ponieść bardzo wysokie koszty opłat likwidacyjnych.

Zanim podpiszemy umowę

Przed wybraniem konkretnej polisy, uważnie przeczytajmy Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Wybrany przez nas ubezpieczyciel powinien nam je dostarczyć przed zawarciem umowy. W OWU jest bardzo dokładnie określony zakres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. OWU zawiera także katalog wyłączeń, a więc sytuacji, w których towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania lub wypłacić je w ograniczonej wysokości. W większości towarzystw ubezpieczeniowych odszkodowanie nie jest wypłacane w przypadku śmierci, która nastąpiła na skutek: samobójstwa, aktów terroryzmu, znaczącego przyczynienia się osoby poszkodowanej do powstania szkody (np. prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwym), działań wojennych.

Pomiędzy ofertami poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych mogą wystąpić znaczne różnice; przed wybraniem konkretnego ubezpieczyciela warto zapoznać się z innymi ofertami.

Artykuły, które mogą Cię zaciekawić:

Dodaj komentarz