Ubezpieczenie zdrowotne na zagraniczne wakacje

Porady i informacje

Przed wyjazdem na wakacje za granicę, warto ubezpieczyć się na wypadek kłopotów ze zdrowiem. Warto pamiętać, że ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą jest konieczne szczególnie, gdy będziemy podróżować do krajów nie będących członkami UE i EFTA oraz na inne kontynenty.

Karta EKUZ

Ubezpieczenie zdrowotne na zagraniczne wakacje

Potwierdza prawo do leczenia się na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia w państwach Unii Europejskiej oraz ETFA czyli w Szwajcarii, Norwegii. Islandii, Liechtensteinie. Osoby ubezpieczona mogą taką kartę otrzymać bezpłatnie składają wniosek w wojewódzkim oddziale NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania. Karta EKUZ daje prawo do opieki medycznej tylko w publicznych placówkach służby zdrowia na warunkach, jakie panują w kraju, w którym się znajdujemy. A to oznacza, że jeżeli nie mamy dodatkowego ubezpieczenia kosztów leczenia, za udzieloną pomoc medyczną będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Turystyczna polisa zdrowotna powinna zapewniać nie tylko pokrycie przez towarzystwo ubezpieczeniowe kosztów opieki medycznej. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno sfinansować nam również koszty specjalistycznej opieki medycznej, pobytu w szpitalu oraz transportu medycznego do kraju. Dodatkowo powinna zapewniać pokrycie kosztów przyjazdy i zakwaterowania członka rodziny lub opiekuna prawnego. Musi więc obejmować dodatkowo Asisstance. Dobre ubezpieczenie powinno objąć zarówno problemy z zdrowiem wynikające zarówno z nieszczęśliwego wypadku, jak i nagłego zachorowania.

Na co zwrócić uwagę?

Przed podpisaniem umowy jak definiowany jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe obszar, dla którego ma działać polisa. Niektóre obejmują tylko państwa Unii Europejskiej, inne cały świat. Koniecznie trzeba poznać katalog wyłączeń. Jest to lista sytuacji, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może nie uznać racji klienta i odmówić wypłaty odszkodowania. Najczęstszą przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania są zdarzenia pod wpływem alkoholu. Osoby uprawiają sporty ryzykowne, powinny wybrać ubezpieczenie, które je uwzględnia.

Artykuły, które mogą Cię zaciekawić: